Nhặt mùa kí ức…

 Ảnh minh họa

Em về nón lá che nghiêng
Tóc bay rối cả một miền nhớ thương
Nắng rơi nhẹ rớt bên đường
Vươn tà áo mỏng về thương bến bờ.

Dòng quê chở những giấc mơ
Cạn đầy năm tháng câu thơ nhọc nhằn
Cánh chuồn trước gió lặng thầm
Con đò mưa nắng tay dầm nông sâu

Em về mây trắng trên đầu
Có lần bước hụt chiếc cầu ngày xưa
Người về bên ấy hay chưa?
Ngõ quê dáng mẹ cũng vừa chênh chao

Nhện còn vắt nhớ bên rào
Lặng im từ những niềm đau xa vời
Nhặt mùa kí ức đang rơi
Hong thành nỗi nhớ bên đời xanh trong…

Huỳnh Thị Kim Cương (baoquangbinh)