Tin ảnh: Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan vào Lăng viếng Bác