Bài ca dao về trăng

 

Trăng treo bảng lảng bên vàm
Sầu ai làm những tiếng đàn xôn xao
Khuya về con hạc bay mau
Nhà tôi bên ngõ phai màu rêu xanh
Trăng treo em khóc một mình
Cái thôn hiu hắt, cái đình xác xơ
Cái tôi buồn bã ai ngờ
Theo sông làm một ván cờ rủi may

(ST)