Cháu muốn nhận cha, cần làm gì?

* Trả lời:

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, bạn mong muốn thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha con. Theo quy định tại Điều 24 Luật Hộ tịch 2014 thì thủ tục đăng ký nhận cha con được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha,  con.

Hồ sơ đăng ký nhận cha con cần chuẩn bị (Khoản 1 Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 và Điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành):

- Tờ khai đăng ký nhận cha con (theo mẫu);

- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con;

+ Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu (Khoản 2 Điều 25 Luật Hộ tịch 2014). Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy, để về quê nội nhận lại cha đẻ thì bạn cần liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho thực hiện thủ tục nhận cha con.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội