Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại cơ quan làm việc mới

* Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên cơ sở những thông tin liên quan đến vụ việc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Đồng thời, Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Căn cứ theo các nội dung quy định trên, bạn có quyền được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tại cơ quan làm việc mới. Trước khi đóng bảo hiểm xã hội tiếp tại cơ quan mới (Ban chỉ huy Quân sự xã thuộc UBND xã), bạn và cơ quan cũ (Hợp tác xã nơi bạn công tác trước đây) cần phải hoàn tất các thủ tục về việc báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp: di chuyển nơi tham gia BHXH, BHYT; ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN…. theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến sổ bảo hiểm tại cơ quan cũ, cơ quan cũ có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn để bạn nộp sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan mới để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm ở doanh nghiệp cũ được tính vào tổng thời gian đóng bảo hiểm của người lao động khi làm thủ tục hưu trí sau này.

Trên đây là những ý kiến pháp lý cơ bản của chúng tôi về vụ việc của bạn, hy vọng có thể giúp bạn tìm ra cách thức để giải quyết vấn đề.

Công ty Luật Bảo Chính 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
.
Tổng đài tư vấn luật : +84-473 066 281