Dung dăng dung dẻ

 

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đi tới cổng trời
Gặp cậu gặp mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Ngồi xệp xuống đây.

( ST)