Giải đáp về thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ

* Trả lời:

Căn cứ vào:

- Luật Đất đai 2013,

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (“Nghị định 43/2013”),

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính (“Thông tư 24/2014”),

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (“Thông tư 156/2013”),

- Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ (“Thông tư 124/2011”)

hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) được quy định như sau:

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm có:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK- kèm theo tại Thông tư số 24/2014);

- Các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất như Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 và các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg  ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế;

- Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (bản photocopy);

- Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB- Thông tư số 156/2013);

- Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Điều 70 Nghị định 43/2014/ NĐ- CP; Điều 8 Thông tư số 24/2014)

Thời gian thực hiệnKhông quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trong trường hợp gia đình bạn ở các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục được tăng thêm 15 ngày. (Điều 61 Nghị định 43/2014)

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà NộI