Ca dao về Thành Cổ Loa

 

Ai về đến huyện Đông Anh. ​
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. ​
Cổ Loa hình ốc khác thường. ​
Trãi qua năm tháng , nẻo đường còn đây.

(ST)​