Ca dao về Làng Vạn Phúc ( Hà Đông)

 

Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Vạn Phúc với anh thì về.
Vạn Phúc có cội cây đề
Có sông uốn khúc, có nghề quay tơ.
Kẻ Dầu có quán Đình Thành
Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi.
Mười tám cất thuyền xuống bơi
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.

(ST)