Những câu ca dao về tình yêu thương

 

Thương nhau bất luận giàu nghèo
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.

Thương nhau cắt tóc mà thề
Khó nghèo cũng chịu chớ hề bỏ nhau.

Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

Thương nhau củ ấu cũng tròn
Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.

Thương nhau chỉ những khóc thầm
Đôi dòng nước mắt đầm đầm như mưa.
Anh về đón khách đò đưa
Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng.
Anh về nhắn nhủ tơ hồng
Xe dây cho kịp kẻo lòng nhớ thương.
Cầm lược lại nhớ đến gương
Cầm khăn nhớ túi đi đường nhớ nhau.

(ST)