Ca dao - Tục ngữ

Con người có bố, có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn
*
Uốn cây từ thuở còn non,
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.
*
Làm trai đủ nét trăm đường,
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay,
Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ,
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân,
Thức khuya dậy sớm chuyên cần,
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
*
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, áo mẹ, công thầy,
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

 

(Hết)

Theo Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam