Ca dao - Tục ngữ

Cá chuối đắm đuối về con
*
Con khôn nở mặt mẹ cha
*
Con lên ba mới ra lòng mẹ
*
Con lên ba cả nhà học nói
*
Con vua, vua dấu, con chúa, chúa yêu
*
Con có cha có mẹ đẻ,
Không ai ở lỗ nẻ mà lên
*
Ngầm ngập như mẹ gặp con,
Lon xon như con gặp mẹ.
*
Cơm cha, áo mẹ, ăn chơi,
Cất bát cơm người, đổ bát mồ hôi. 


(Còn nữa)

Theo Vũ Ngọc Phan - Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam